Raadsvergadering 10/3: o.a. subsidie monumenten, Veiligheidsambitie 2018 en ‘De Slimme Stad’ van D66

Foto: Wikimedia

De komende raadsvergadering op 10 maart neemt de Hoornse raad weer een aantal besluiten. De vergadering is voor iedereen toegankelijk en begint om 20.00 uur. Een tiental zaken komen aan bod.

Waaronder de Stimuleringsregeling voor restauratie monumenten en de Veiligheidsambitie 2018, waarbij de Hoornse raad een besluit neemt over de veiligheidsdoelen voor de korte, middellange en langere termijn. Daarnaast bespreekt de raad het initiatiefvoorstel van D66: ‘De slimme stad’.

Veiligheidsambitie 2018

Korte termijn

Voor de korte termijn stelt het college voor om de behaalde resultaten op het gebied van geweld, overlast, vernielingen en woninginbraken te behouden en urgente veiligheidsproblemen aan te pakken.

Middenlange termijn

Op de middenlange termijn wil men inzoomen op de grootste veroorzakers van overlast en criminaliteit en ook de gebieden waar sprake is van een concentratie en stapeling van sociale en veiligheidsproblemen.

Lange termijn

En voor de langere termijn moet veiligheid in de basis zitten van vernieuwing van wijken en ook in alle overige beleid en plannen van de gemeente.

‘De slimme stad’

Samenleving

Naast het besluit over de Veiligheidsambitie spreek de raad bespreekt ook een initiatiefvoorstel van D66 over de ‘de slimme stad’. Een ‘slimme stad’ speelt in op technologische ontwikkelingen die invloed hebben op de samenleving en het samenleven zelf.

Oprichting werkgroep

Om dit onderwerp verder uit te werken stelt D66 voor om een werkgroep vanuit de raad samen te stellen ter voorbereiding van een bespreking van ‘de slimme stad’ in de gemeenteraad

Deze werkgroep moet informatie verzamelen over ‘de slimme stad’ en een inspirerende (stads)presentatie organiseren met sprekers die inzichten (trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, do’s and don’ts) geven over dit onderwerp.

Stimuleringsregeling voor restauratie monumenten

Tevens wordt een besluit genomen over de Stimuleringsregeling voor monumenteneigenaren. Deze regeling werd in 2014 afgeschaft. Het college pleit ervoor dat de regeling in 2015 terugkomt.

Minder subsidie

Het maximale aan te vragen bedrag per eigenaar wordt alleen wel verlaagd. Ook is veel minder subsidie beschikbaar. Tot 2014 konden monumenteneigenaren subsidie krijgen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. Per jaar was dit € 125.000.

De huidige € 50.000 is een kwart van de € 200.000 uit het investeringsprogramma dat beschikbaar is voor stadspromotie, erfgoed en cultuur.

Volg de raadsvergadering

Iedereen is welkom bij deze raadsvergadering. De vergadering is ook live te zien of later terug te kijken via http://webcast.nl/hoorn. Daarnaast is er de mogelijkheid om de raadsvergadering via Twitter te volgen.

Lees ook: