Hoorn krijgt stadstrand en boulevard

Foto: cc Gerard Stolk

Het was natuurlijk geen geheim dat de raad van Hoorn met het ontwerp van het Stadstrand bezig is. Ook de fractie GroenLinks diende al plannen in met de betrekking tot de invulling ervan. Toch heeft de raad nu definitief een klap op de komst van het strand en een voet-/fietspad gegeven tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 17 februari.

De¬†Hoornse raad stemde unaniem in met de komst van een stadsstrand bij de Grote Waal en een voet-/fietspad onderlangs de Westerdijk van hoogstwaarschijnlijk zo’n 5 meter breed. In 2018 wordt het stadstrand aangelegd.

Dijksversterking

Met het raadsbesluit kan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De dijkversterking wordt benutten om op de oeverdijk een stadsstrand van ongeveer 900 meter lang aan te leggen.

Ligging

De gemeente Hoorn wil de unieke ligging van Hoorn aan het water beter benutten door de Hoornse kust levendiger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het Hoogheemraadschap gaat de dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Bij de Grote Waal komt in het Hop een zogenaamde oeverdijk.

Boulevard

De gemeenteraad nam ook unaniem aan motie aan om te onderzoeken of het mogelijk is het nieuwe fietspad via het West en herkenbaar aan te laten sluiten op de historische Westfriese Omringdijk.

Het plan is om langs het water een voet-/fietspad van circa 5 meter breed aan te leggen. Dit pad loopt over het strand en gaat verder gaat langs de schouwburg, tot aan het Visserseiland.

Ook sluit dit pad aan op de recreatieve fiets- en wandelroutes tussen Hoorn en Amsterdam. Tussen de schouwburg en Visserseiland komt voor de versterking van de dijk een nieuwe berm van 5 meter breed aan de buitenzijde van de Westerdijk. Hier komt een gescheiden fiets- en voetpad.

Wethouder Ben Tap over de plannen:

Toezicht

Een amendement van de VVD om alvast maximaal 50.000 euro uit te trekken voor extra toezicht door Stadstoezicht rond stadsstrand, Westerdijk en Visserseiland haalde het niet. Dit amendement kreeg alleen de steun van VVD en HOP; de overige tien fracties in de raad stemden tegen

Voor meer informatie over het stadsstrand zie: www.hoorn.nl/stadsstrand.

Lees ook: