Provincie Noord-Holland stelt agrarische percelen beschikbaar

Foto: cc Wytze

De provincie heeft een groot aantal percelen in eigendom. De provincie wil een aantal agrarische percelen voor het jaar 2016 in pacht uitgeven. Land bedoeld voor akkerbouw, bosbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij.

De pachtperiode loopt van 1 januari tot 31 oktober 2016 en wordt afgesloten voor een periode van 1, 3 of 6 jaar. Belangstellenden voor deze pachtuitgifte kunnen zich vanaf 17 juni tot en met 31 augustus 2015 via een belangstellingsregistratie aanmelden.

Ga voor meer informatie over de procedure en de criteria naar de pagina uitgifte verpachting agrarische percelen.

Lees ook: