Provincie stimuleert zonnestroom op maatschappelijke vastgoed

Foto: Wikimedia

De provincie wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen tot en met januari 2016 een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties.

In totaal stelt de provincie € 2.086.450,- beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’. Zonne-energie is ook één van de speerpunten van het Koersdocument Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. In toenemende mate levert het opwekken van zonne-energie een belangrijke bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Nederland heeft in Europees verband de verplichting om in 2020 14 procent van haar energieverbruik op te wekken met duurzame energie.

Werkgelegenheid

“Naast dat deze regeling zal bijdragen aan een toename van het aantal zonnestroomsystemen binnen Noord-Holland, leidt deze regeling ook tot extra werkgelegenheid in de installatiesector. Voor de regeling is een bedrag van ruim 2 miljoen euro beschikbaar, wat naar verwachting zal leiden tot een investering van minimaal 10 miljoen euro. Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus gedeputeerde Jaap Bond.

Maatschappelijke gebouwen

Bij particuliere gebouwen groeit de aanleg van zonnestroomsystemen gestaag, mede dankzij de voordelen van collectieve inkoopacties en de mogelijkheid om een teveel aan opgewekte stroom tegen een aantrekkelijke prijs terug te leveren aan een energiebedrijf.

De aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en gemeentehuizen, blijft echter achter. De terugleververgoeding is een stuk lager en eigenaren van maatschappelijke gebouwen, zoals gemeenten, hebben vaak moeite de financiering rond te krijgen.

Met de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’ geeft de provincie de aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijke gebouwen een impuls.

Voorwaarden

De subsidie dekt 20 procent van de kosten tot een maximum van € 25.000,- per project en wordt toegekend aan de eigenaren van de gebouwen. Aanvragen kunnen tot 29 januari 2016 worden ingediend bij de provincie. Zie het subsidieloket op www.noord-holland.nl voor meer informatie.

Lees ook: