Touringcars in binnenstad in strijd met de wens voor autoluwe binnenstad [update]

Foto: cc Flickr

Het vuur wordt aan de schenen gelegd bij de gemeente over de verwachte parkeerproblemen door touringcars in het oude stadscentrum. Vanaf april begint de toestroom van duizenden witte cruiseschepentoeristen en dagjesmensen die per touringcar de stad verlaten. De stad loopt vol. ‘Het is tijd voor dwingende bewegwijzering, zodat de verkeersstromen in goede banen worden geleid’.

Lees de reactie van de gemeente onderaan het artikel

“Het aantal bezoekers is veel groter geworden, terwijl het Havenkwartier net zo klein is gebleven. Dat geeft parkeerproblemen bij het brengen en het halen van toeristen. Het wordt tijd dat de gemeente hier structureel iets aan gaat doen met simpele oplossingen, die andere steden ook hanteren”, aldus Vice-voorzitter Herman Lijnes van de Vereniging bewoners Havenkwartier.

De problematiek “is al enige jaren voelbaar, vooral op het Visserseiland, en wethouders Bashara en Tap doen niets om het toenemende parkeerprobleem structureel op te lossen”, zegt Lijnes. “Wel een VOC-schip, maar geen parkeerfaciliteiten realiseren. Het wordt op de lange baan geschoven.” Het doel is de touringcars zoveel mogelijk aan de rand van de binnenstad te laten parkeren.

Groei aantal toeristen

Dat de toestroom van toeristen “dagelijks tijdens het seizoen, niet tot één of twee touringcars beperkt blijft, is zo klaar als een klontje. Alleen al de witte riviercruiseschepen brengen per bezoekdag 800 tot 1200 toeristen naar Hoorn. Tel daar een onbekend, maar groot aantal dagjesmensen bij op, die Hoorn per touringcar bezoeken en je begrijpt dat er een parkeerprobleem is.”

“Met de komst van het VOC-schip Halve Maen in Hoorn, waar jaarlijks zo’n 27.000 bezoekers worden verwacht, en het feestjaar Kaap Hoorn voor de boeg voorziet de Vereniging een parkeerchaos voor touringcars in de binnenstad.”

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 35 procent van de touringcars het Hoornse centrum inrijdt om opvarenden van de witte riviercruiseschepen op te halen, die direct na het aanleggen of na een bezoek aan de stad, Hoorn verlaten om elders in Noord-Holland een toertje te gaan maken.

De overige touringscars, 65 procent van het totaal, rijden bij gebrek aan speciale touringcarsverkeersborden de stad in. Lijnes: “Deze touringcars parkeren daar waar een touringcar een legale parkeerplaats kan vinden, die zo dicht mogelijk tegen het centrum aanligt. Dat is op het Visserseiland en het Achterom. Ze zullen het Pelmolenpad, het Transferium en de Nieuwe Wal zo veel mogelijk mijden.”

Gemeente

“Het wordt tijd dat de gemeente gaat handelen. Elke stad, die grote aantallen toeristen verwelkomt, navigeert bij de ingang van de stad verkeersstromen naar de daarvoor aangewezen plaatsen. Voor dagjesmensen die met de auto naar Hoorn komen is de navigatie naar parkeerplaatsen heel duidelijk. Voor touringcars zijn er geen navigatieborden beschikbaar, die moeten het maar uitzoeken of vooraf de gemeentewebsite raadplegen”, aldus Lijnes.

Oplossing

Hij vervolgt: “Om het groeiende parkeerprobleem op te lossen, kan Hoorn een voorbeeld nemen aan Volendam. Dit toeristendorp heeft aan de buitenkant van de dorp twee grote touringcarparkeerplaatsen beschikbaar, die goed worden aangegeven in de bewegwijzering. Volendam heeft er voor gekozen touringcars uit het centrum te weren. Hoorn heeft ook genoeg parkeerplaatsen voor touringcars buiten het centrum: Pelmolenpad, Nieuwe Wal en Transferium. Helaas ontbreekt een dwingende bewegwijzering naar deze parkeerplaatsen in Hoorn en kiest de gemeente er vooralsnog voor om touringcars niet te weren uit het oude, krappe stadscentrum.” Terwijl het nieuwe college een autoluwe binnenstad wenst.

“Het gevolg is dat touringcars zelf op zoek gaan naar geschikte legale op- en afstapplaatsen voor hun gasten en vervolgens op het Achterom en het Visserseiland terecht komen.”

Suggesties van de vereniging

  1. Touringcars met grote gele bewegwijzeringsborden dit seizoen al meer dwingend naar Pelmolenpad, Transferium en Nieuwe Wal dirigeren.
  2. Witte riviercruiseschepen laten aanleggen in Schelpenhoek / Marina Kaap Hoorn en mini-busjes laten rijden of bootjes laten varen, zoals Enkhuizen doet bij het Zuiderzeemuseum.
  3. Centrum touringcarvrij maken: Visserseiland en Achterom opheffen en investeren in Nieuwe Wal en Pelmolenpad als touringcarparkeerplaats.
  4. Nieuw Wal en Pelmolenpad faciliteren voor toeristen: WIFI-bereik, toiletten, ventwagen met koffie en broodjes, plattegrond van de stad, toeristische looproute bewegwijzeren en verwijzen naar toeristisch Hoorn app op telefoon.
  5. Maak van het overstappen een leuke ervaring: opstappunten voor commercieel bootvervoer en commercieel mini-busjes vervoer realiseren bij Nieuwe Wal en Pelmolenpad. Bootjes en mini-busjes kunnen toeristen aantrekkelijk naar het stadscentrum vervoeren.
  6. Looproutes aantrekkelijker maken en verbeteren, zodat bezoekers al lopend vanaf Pelmolenpad, Transferium en Nieuwe Wal de stad in worden getrokken.

[Update: 20 februari 2015]
De redactie van Hoorn Nieuws verzocht de gemeente hierop te reageren. Lees hier de reactie:

Er is op donderdagochtend 19 februari intern overleg gehouden om de problematiek van de touringcars te bespreken en om naar oplossingen te zoeken die verder reiken dan alleen handhaving als het kwaad al is geschied. Dat overleg wordt nog voortgezet en zal naar verwachting voor de start van het komende toeristenseizoen leiden tot besluitvorming door het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees ook: