Cursus voor kinderen met een ouder met psychische of verslavingsproblemen

Foto: Chefranden

Als een ouder een psychisch en/of verslavingsprobleem heeft, dan worden kinderen en jongeren thuis vaak met stressvolle situaties geconfronteerd. Zij voelen dit vaak goed aan en reageren daar allemaal anders op. Sommige vragen extra aandacht, anderen schamen zich of nemen teveel taken en verantwoordelijkheid op zich. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op overbelasting en kunnen zij op den duur zelf problemen gaan ontwikkelen.In Hoorn start op maandag 22 januari 2018 een cursus voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Tijdens de cursus kunnen zij hun verhaal kwijt en kennismaken met kinderen en jongeren met soortgelijke ervaringen. Er wordt gepraat, geluisterd en er worden (creatieve) opdrachten uitgevoerd. De ‘doe- & praatgroep’ voor kinderen van 8 tot 12 jaar bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur op doordeweekse dagen na school voor de kinderen en één ouderbijeenkomst op 19 februari 2018. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig. Alle kinderen tussen 8-12 jaar uit de regio West-Friesland die opgroeien met een psychisch zieke ouder of een verslaafde ouder zijn van harte welkom.

“Herkenning, begrip en leren omgaan met de moeilijke situatie thuis en reacties uit de omgeving”
Om deze kinderen en jongeren verder op weg te helpen bieden Triversum, Brijder Jeugd en GGZ NHN groepen aan voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO). In deze preventieve groep is er aandacht voor uitleg wat er met hun ouder aan de hand is, leren ze omgaan met hun wisselende gevoelens en hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast merken kinderen ze dat ze niet de enige zijn.

Meer informatie en aanmelding
Aanmelden kan via 088 385 22 60 of mail naar [email protected] of neem gerust contact op met Corina van der Laan via 06 52 56 81 52.

Er zijn KOPP/KVO groepen voor vier verschillende leeftijdscategorieën (4-7 jaar, 8-12 jaar, 12-16 jaar, 17+) die zeer regelmatig starten. Meer informatie over de KOPP / KVO groepen.

Meer informatie: https://www.ggz-nhn.nl/praatgroepvoorkinderen

Reacties

article
15132
Als een ouder een psychisch en/of verslavingsprobleem heeft, dan worden kinderen en jongeren thuis vaak
https://hoorn.nieuws.nl/2018/01/05/cursus-voor-kinderen-met-een-ouder-met-psychische-of-verslavingsproblemen/
2018-01-05T23:42:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/167/2017/09/30023145/chefranden.jpg
cursus kinderen, Hoorn, ouders, verslavingsproblemen
Nieuws