Campagne Bijenlint Hoorn van start

Foto: Stichting Satdslandbouw

Afgelopen week is de campagne om in Hoorn een groot bijenlint te gaan realiseren van start gegaan. Een initiatief vanuit stichting stadslandbouw Hoorn. In alle woonwijken willen we zij een bijenlint realiseren. Een bijenlint is een lint van bloemen voor bijen en andere insecten. Ook komt er in de grote Waal een kindermoestuin “Groente Waal” met als titel zonder bijen geen leven. Naast kinderboerderij de Waalrakkers komt een bijenstal.

Het aantal bijen maar ook andere insecten is de afgelopen jaren drastisch in aantal achteruit gegaan. Dit blijkt ook uit recent onderzoek. Deze dieren zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. Om deze dieren te helpen heeft Stichting Stadslandbouw Hoorn het initiatief genomen de biodiversiteit in de stad te gaan vergroten. Doordat veel planten en struiken zijn verwijderd en zijn vervangen door gras is de biodiversiteit verslechterd. Daarnaast willen buurtbewoners juist meer kleur in hun wijk. Door nu het gras te vervangen door bloemen zien wij hierin een winst voor iedereen. Het is goed voor de bijen en insecten (biodiversiteit) en goed voor de bewoners van Hoorn.

Bijenlint
Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Dit lint zal door alle woonwijken in Hoorn gaan lopen met als eind de bijenstal in de grote Waal. Op deze locatie naast de kinderboerderij zal een bijenstal gerealiseerd worden. Het gras wordt omgetoverd in een bijen en vlinder bloementuin. Hier zullen ook informatiebijeenkomsten gegeven worden over het belang van bijen en ander insecten. Doordat de kinderboerderij er vlak naast is gelegen is dit een perfecte mogelijkheid om hier educatieve doelstellingen aan te koppelen.

Zonder bijen geen leven
Hoe kan dat? Dat komt omdat bijen 85% van de bestuiving van gewassen voor hun rekening nemen. Zij zorgen er voor een groot deel dus voor dat er bv paprika’s, meloenen, aardbeien, courgettes, tomaten en bonen kunnen groeien. Zonder bijen zouden we dus maar heel weinig van deze gewassen hebben. Omdat de bijen zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening komt er in de grote Waal een kindermoestuin en krijgt de naam “de Groente Waal”. Op 22 november geven de kinderen een presentatie aan de buurbewoners. Zij hebben inmiddels al een tekening gemaakt van de tuin en fruitbomen geregeld.

Hulp nodig!
Om dit project in 2018 mogelijk te maken is in totaal 10.000 euro nodig. De campagne staat live op: https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/hoorn-the-place-to-bee/plan . Als we voor het einde van dit jaar deze € 10.000 hebben gerealiseerd ontvangen we ook de bijdrage van de provincie Noord Holland. Er staat nu al meer dan € 5.500 op de teller. We hopen ook dat naast bewoners ook de bedrijven, ziekenhuis, banken en of andere instellingen ons hierbij willen helpen.