Scholieren in debat

Foto: Dag van de Leerplicht

Op 16 maart tijdens de Dag van de Leerplicht gaan scholieren van vijf scholen uit Hoorn met elkaar in debat over de leerplicht.

Op donderdag 16 maart is de landelijke Dag van de Leerplicht. In Hoorn discussiëren scholieren van vijf vo-scholen met elkaar aan de hand van stellingen over de leerplicht. Onder leiding van wethouder Samir Bashara debatteren ze over stellingen als: ‘Ook zonder diploma krijg je een goed betaalde baan’ of ‘Zonder leerplicht en recht op onderwijs bestaat de kans dat Nederland een ontwikkelingsland wordt’.

In debat
De vo-scholen die meedoen zijn: d’Ampte, Clusius College, OSG West-Friesland, Copernicus en SG Newton. De leerlingen zitten in het eerste jaar van vmbo/mavo en komen met een team van vijf kinderen naar het stadhuis. Met de stellingen is van te voren geoefend op school. Een jury beoordeelt de debatvaardigheden van de verschillende scholieren. Het team met de beste debaters ontvangt van wethouder Samir Bashara een leuke prijs voor de hele klas.

Landelijk doel van de Dag van de Leerplicht
Het doel van de Dag van de Leerplicht is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Tijdens de Landelijke Dag van de Leerplicht staan we stil bij het recht van onderwijs.