Omring stoot kraamzorg af

Foto: Omring

Omring heeft overeenstemming bereikt met stichting Kraamzorg de Waarden Groep om de activiteiten van haar dochteronderneming Omring Kraamzorg over te nemen. Bij de voorgenomen overgang zijn 132 medewerkers betrokken. Door de overname blijven de kraamzorg en werkgelegenheid in de regio behouden.

Redenen voor het vinden van een overnamepartner is de wens van Omring om zich primair te richten op persoonlijke verzorging en verpleging aan mensen die tijdelijk of blijvend een verminderde gezondheid hebben. Daarnaast is Omring Kraamzorg te klein om de kraamzorg rendabel te organiseren.

Genoemde partijen verwachten een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten waarbij zij streven naar een overnamedatum tussen 1 januari en1 maart 2016. De daadwerkelijke overnamedatum hangt af van toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit. De overname is in nauw overleg met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voorbereid. Zij hebben positief geadviseerd. Het personeel en de vakbonden begrijpen de overname.

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep levert met 900 medewerkers in circa 14.000 gezinnen per jaar kraamzorg. Zij biedt al bijna twintig jaar uitsluitend kraamzorg en aanverwante diensten en artikelen. De organisatie verleent zorg in een groot deel van midden Nederland en breidt met het aangrenzende werkgebied van Omring Kraamzorg haar werkgebied uit naar Noord-Holland Noord en een deel van Friesland.

Belangrijk uitgangspunt bij de voorgenomen overname is het behouden van de continuïteit in de relatie tussen klanten en medewerkers. Door de overname zijn klanten ervan verzekerd dat zij hun vertrouwde hulp zoveel mogelijk ontvangen. De kraamverzorgenden behouden hun baan onder dezelfde voorwaarden als bij Omring Kraamzorg. Omdat Omring Kraamzorg een bekende naam is in deze regio zal de organisatie onder deze naam verder gaan: ‘Omring Kraamzorg – De Waarden’.