Zeventiende-eeuws schilderij aanwinst voor Westfries Museum

Nieuwe aanwinst voor Westfries Museum
Nieuwe aanwinst voor Westfries Museum
Foto: Westfries Museum

Een uniek zeventiende-eeuws tafereel van de Hoornse schilder Matthias Withoos is in het bezit gekomen van het Westfries Museum. Het enige schilderij uit de Gouden Eeuw over werkzaamheden aan de Zuiderzeedijk. Sinds zaterdag 28 maart in het museum te bewonderen in aanloop op de tentoonstelling van volgend jaar over de watersnoodramp in 1916.

“Een buitengewoon interessant schilderij, zowel voor de regionale als de nationale geschiedenis, in zijn eentje al een uitstekend uitgangspunt voor een fascinerende, multimediale tentoonstelling”, aldus hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis Petra van Dam.

Tafereel

Het werk stamt uit 1676 en beeldt de herstelwerkzaamheden van de Zuiderzeedijk in Schardam uit. De dijk was tot een lengte van 120 meter doorgebroken, waarbij het zoute water een groot deel van West-Friesland overspoelde en zorgde voor grote economische schade. Een momentopname van het herstel werd door Matthias Withoos (1627-1703) in detail op doek gezet.

Opdrachtgever

De opdrachtgever van het Westfriese schilderij was Jacob van Foreest. Als ingeland en lid van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier was hij medeverantwoordelijk voor het dijkherstel na de catastrofale Allerheiligenvloed van 1675.

Kunstbezit

Bijna 340 jaar lang was het schilderij in eigendom van de familie Van Foreest. Dankzij steun van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, de Nederlandse Waterschapsbank, het Hendrik Muller Fonds, de Vrienden van het Westfries Museum en de Stichting Kerkmeijer de Regt heeft het Westfries het unieke kunstwerk kunnen toevoegen aan de collectie en komt het unieke schilderij in openbaar kunstbezit.

Bekijk ook: