Vijf kandidaten van Waterschapsverkiezingen in debat

Foto: de Clipjesfabriek

Een debat wordt gehouden voor de Waterschapsverkiezingen van woensdag 18 maart. Op donderdagavond 5 maart gaan vijf kandidaten de discussie in Huis Verloren van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is geopend om 19.30 uur.

De avond is georganiseerd door vijf Hoornse politieke partijen, waaronder GroenLinks. De deelnemers zijn Peter Vonk (AWP), Cees Stins (VVD), Kees Stam (PvdA), Jan Kramer (CDA) en Eva Tannehill (Water Natuurlijk). Ze gaan met elkaar in debat aan de hand van drie ‘prikkelende’ stellingen.

Waterschapsverkiezingen

Bescherming

Het waterschap is verantwoordelijk voor de bescherming van het land, de kwaliteit van oppervlaktewater en veilige wegen. Noord-Holland wordt bediend door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat is – zoals elk waterschap in Nederland – een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem.

Bestuur

De bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente, waarbij het waterschap een begrensde, functionele taak heeft: water beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en het beheer van wegen.

Leden

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) – ook wel het college van hoofdingelanden genoemd – bestaat uit dertig leden. Daarvan worden er drieëntwintig gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Drie leden zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), drie door LTO Noord (namens de agrariërs) en één lid is aangewezen door het Bosschap (namens de terreinbeheerders).

Lees ook: