Hoorns Sport Collectief opgericht

Foto: cc Rifca Peters

De zes voetbalverenigingen in Hoorn hebben de handen ineengeslagen en de Stichting Hoorns Sport Collectief opgericht. Een samenwerking, die zich richt op het werven van gezamenlijke partners voor de clubs om de financiële positie van de clubs te versterken. ‘Clubs hebben genoeg te bieden’.

“Met een achterban van 10 procent van de Hoornse bevolking en 20.000 bezoekers per week vormen zij immers een behoorlijk sterk potentieel”, aldus de nieuwe stichting. “Eén grote partij is nu eenmaal interessanter voor grotere bedrijven dan de zes kleinere verenigingen. En wellicht dat in een andere vijver kan worden gevist om de financiële positie van de clubs te versterken. De clubs hebben genoeg te bieden.”

Modern jasje
De stichting denkt verder dan alleen shirtsponsoring of reclameborden. “Denk eerder aan clubbladen, presentatiegidsen en andere communicatie-uitingen, betalingsverkeer in de kantines, aanbieden van gezonde voeding, medische verzorging, zonne-energie, onderhoud et cetera. Allemaal zaken die interessant kunnen zijn voor maatschappelijk betrokken bedrijven en die ook voor sportclubs belangrijk zijn. Maar die vooral in een moderner jasje gegoten worden. Niet meer puur in de traditionele sfeer van sponsoring, maar vooral ook door het teruggeven van ‘business’ aan de partners.”

Dit initiatief is opgericht vanuit de zes voetbalverenigingen, maar sluit in de toekomst andere verenigingen niet uit. Bewust is gekozen voor de naam Hoorns Sport Collectief.