Tunnel ontdekt onder ‘t Glop in Hoorn

In de binnenstad van Hoorn zijn ondergrondse gangen ontdekt die nog van voor 1563 dateren. De ontdekking gebeurde toen na hevige regenval een gat in de bestrating in een doodlopende steeg ontstond. Er wordt bekeken of de gang ook voor het publiek toegankelijk kan worden.

In het oude centrum van de VOC stad Hoorn viel vorige week na hevige regen plotseling een gat in het plaveisel van een steeg. Het gat bleek meters diep te zijn. Archeologen daalden hierin af en ontdekten een lange gemetselde tunnel. De gang blijkt onderdeel van een groot overdekt rioolstelsel dat bijna overal is ingestort maar hier nog gaaf aanwezig is. Het loopt onder een oud ziekenhuis uit 1563 door en stamt dus zeker van voor deze tijd. De vele geruchten dat er gangen onder de oude stad zouden lopen, blijken dus waar te zijn. Het onderzoek wordt voortgezet.

Gangen onder ’t Glop
Vlak achter de Roode Steen, het centrale plein van Hoorn, ligt de doodlopende steeg ’t Glop. Deze steeg was lang geleden een deel van de grachtjes die voor de afvoer van vuil water en afval door de stad heen liepen. Het vuile water werd geloosd in de Zuiderzee. Omdat deze grachten gingen stinken, zijn deze met gewelven overkluisd. Sommige gangen waren maar laag, maar deze aan ’t Glop is manshoog.

Gemeentelijke rioolinspecteurs daalden samen met een archeoloog af. In de gangen was het aardedonker en erg vochtig. Aan een zijde bleek de gang deels te zijn ingestort en dichtgemetseld. Aan de zijde van het Kerkplein liep de gang nog ver door. Het regende vorige week overvloedig, waardoor het water steeds omhoog kwam. Nadat veel water was weggepompt, kon ook het deel onder het Sint Jans Gasthuis, het huidige Kunstencentrum De Boterhal aan het Kerkplein worden betreden. In dit deel van de gang was vermoedelijk honderden jaren niemand meer geweest. Het metselwerk bleek nog geheel in tact. Onderin de tunnel bleef wel een laag bagger uit de 17de eeuw staan, een restant van wat ooit door de gang stroomde. Hieruit kwamen diverse voorwerpen van aardewerk tevoorschijn.

Instorten of behouden?
De gemetselde gangen zijn deels ingestort maar zijn ook over een flinke afstand in tact. Ze liggen pal onder het Rijksmonument de Boterhal. De Gemeente Hoorn gaat samen met de eigenaar van het monument Vereeniging Hendrik de Keyser onderzoeken of de tunnel kan worden behouden en zo mogelijk toegankelijk kan worden gemaakt. Het erfgoed blijft zo voor de stad behouden. Problemen met grondwater, stabiliteit en veiligheid spelen hier een rol.

Het streven is om op Open Monumentendag in september de gang toegankelijk te hebben. In de binnenstad van Hoorn zijn ondergrondse gangen ontdekt die nog van voor 1563 dateren. De ontdekking gebeurde toen na hevige regenval een gat in de bestrating in een doodlopende steeg ontstond. Er wordt bekeken of de gang ook voor het publiek toegankelijk kan worden. Tot die tijd is de gang afgesloten.